Language  


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Image 01
ดัชนีหุ้น
อัตราแลกเปลี่ยน


เครื่องจักรจิวเวลรี่ , เครื่องมือและอุปกรณ์จิวเวลรี่
 
 

WJT

 
 
 
บรรจุภัณฑ์และการจัดเก็บสินค้า
 
งานชุบ, งานฝัง, งานหล่อ,งานขึ้นรูป, บริการสกัด, ตัวเรือน และส่วนประกอบ
 
 
 
 
อัญมณี, รัตนชาติ, พลอย
 
มุก
 
ทอง
 
 
เพชร
 
เงิน
 
เครื่องประดับ
 
อัญมณีสังเคราะห์
 
ธุรกิจบริการต่างๆ, สถาบันอบรม, ศูนย์ตรวจเช็คอัญมณี, Logistics ฯลฯ
 
           
 
  กรมส่งเสริมการส่งออก