Language  

เกี่ยวกับเรา

      Gemthaisupply.com

Image 01

 

    Thailand Gems & Jewelry Supplies เป็นผู้นำทางด้านการตลาด สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับที่ครบวงจร ปัจจุบันได้มีการขยายสื่อ และเครื่องมือทางการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในวงกว้าง